keskiviikko 7. joulukuuta 2011

Vuoden sanataideteko 2011 -ehdotuksetVUODEN 2011 SANATAIDETEKO -EHDOTUKSET

Ehdotuksia Vuoden 2011 sanataideteko –tunnustuksen saajaksi tuli yhteensä kymmenen.
Niiden joukossa oli yksityishenkilöitä, erityisiä tekoja ja kokonaista
kirjallisuusfestivaaliakin ehdotettiin. Tässä ehdotuksista koottu lista:

1. Tuottaja Michelle Mattfolk:
Perusteluissa mainitaan mm. seuraavaa:
Mattfolk työskentelee Sydkustens landskapsförbundetissa ruotsinkielisen sanataiteen
uranuurtajana. ”Michelle on tehnyt kovasti työtä ruotsinkielisen sanataiteen
läpilyönnistä taiteenlajina Suomessa. Hän on luonut kontakteja yli kielirajojen
ja kehittää koko ajan intohimolla sanataidetta ja sen tuomista esille sekä
vapaajalla että koulumaailmassa. Sydkustenin sanataidetoiminta suuntautuu tällä
hetkelle 0-16-vuotiaille. On vauvojen Babypoesi, vähän isompien lasten Rimjam
ja sanataidekerhoja 1.-9.luokkalaisille. Opetusta tapahtuu monilla eri
paikkakunnilla pääosin rannikko-Suomessa. Sydkustenilla
on sanataidekoulu Porvoossa joka antaa taiteen perusopetusta 1.-9.
luokkalaisille kolmessa eri ryhmässä, valtion opetussuunnitelman mukaan.
Michelle tekee koko ajan työtä sen eteen että kaikki Sydkustenin sanataidekerhot
liittyisivät tulevaisuudessa sanataidekouluun.”

”Michelle on kuin kävelevä mielikuvituspaketti. Hän tulvii mahtavia ideoita
mutta on myös avoin muiden ideoille. Hän on innokas ja innostava työssään ja
inspiroi olemuksellaan ja positiivisella asenteella ja avoimuudellaan sekä
hyvällä yhteistyökyvyillään muita ympärillään. Ilman Michellen työpanostusta ja hänen visioitaan ruotsinkielinen sanataide olisi vielä alkumetreillä. Michellen ansiosta ruotsinkielinen sanataide on pikkuhiljaa saavuttaa pysyvän jalansijan muiden taidelajien rinnalla
tasavertaisena.”
2. Myös toinen ehdotus kohdistui tuottaja Michelle Mattfolkiin:
”Hän on Sanataiteen vuoden nainen, joka on todella ahkerasti,
sydämellisesti, työteliäästi, uteliaasti ja 24/7 tuonut sanataidetta esille
kaikin mahdollisin tavoin.”
3. Jytäjyrsijät-lastenbändin uusi levy Ketsuppia leivän päälle:
Perusteluissa mainitaan seuraavaa: ”levyssä on aivan huikeat sanoitukset, joissa on asennetta
anarkiaa ja jytyä ja jotka samalla käsittelevät suuria aiheita. Lauluja
sanoittaa mm suomen kielen tutkija ja suomensuojelija Lari Kotilainen.”
4. Tommi Parkon Kirjoita runo- kirja (Avain 2011). Perusteluita tälle ehdotukselle ei ollut.

5. Kirjan aika –festivaali Hämeenlinnassa:
”Tapahtuman ohjelma on huolella ja asiantuntevasti koottu ilman kirjallisia tai kulttuurin
raja-aitoja. Mittakaava tarjosi mahdollisuuden kohtaaviin keskusteluihin vaikka
salissa olikin runsaasti väkeä. Kirjailijat olivat lähellä lukijoitaan. Kirja
elää tapahtumassa mainiolla tavalla.”

6. Sanataideohjaaja Josefin Vidjeskog:
”Hän on ollut pari vuotta ohjaajana Turun sanataidepajassa ja toimi huhtikuusta
syyskuuhun koordinattorina ja teki sen aikana aivan mielettömän hienon työn
neljän sanataideleirin ja sanataideviikon yhteydessä.”
”Josefin on sanataideteon arvoinen siksi, että hän käytti näitten kuukausien
aikana niin paljon luovaa energiaa tähän työhön, inspiroi kaikkia
leiriohjaajia, toi uusia ideoita leirisuunnitteluun, ompeli leiripukuja öisin,
ajeli ympäri Etelä-Suomea saadakseen kaikki leirit onnistumaan. Kaikki, mitä
hän teki, oli huolellisesti suunniteltua. Hän antoi monelle lapselle suurta iloa
ja mahdollisuuden kokea sanataiteen maailmaa! Sanataideviikkoa ei olisi saatu
kasaan ilman hänen määrätietoisuuttaan ja innokkuuttaan. Ottaen huomioon että
tämä oli ensimmäinen kerta kun sanataideviikosta järjestettiin ruotsinkielinen
versio, niin näkyvyys ja tapahtumien määrä oli todella suuri.”

7. Kirjailija Reetta Niemelä ja C. O. Malmin ja Hannunniitun koulussa (Turku) tehty Aurinkoon katsoja -sanataidetyöpaja ja näyttely:
”10-11-vuotiaiden S2-ryhmä teki omakuvanäyttelyn muille koulun oppilaille. Näyttelyssä
vierailivat koulun muut luokat pohtien ja purkaen kuvia. Pohdinnoista syntyi
koko koulun yhteisiä runoja. Myös vanhemmat kävivät katsomassa näyttelyn
koulussa järjestetyn Lukulauantain aikana. Näyttely herätti valtavasti
keskustelua ja se koettiin erittäin voimauttavana. Tärkeässä roolissa
näyttelyssä toimi Reetta Niemelän työ lasten keskustelun ohjaajana. Projektissa
käytettiin sosio-emotionaaliseen oppimiseen ja lapsilähtöisyyteen liittyviä
menetelmiä, joita koulussa on kehitetty usean vuoden ajan koulukirjailija
Reetta Niemelän kanssa.”
”Reetta Niemelä on toiminut C.O. Malmin koulussa jo noin seitsemän vuoden ajan
kehittäen koulutaiteilijuutta ja siihen liittyvää pedagogiikkaa. Tällä hetkellä
hän työskentelee C. O. Malmin ja Hannunniitun koulun integraatioon liittyvässä
projektissa koulukirjailijana.”

8. Myös toinen ehdotus liittyi kirjailija Reetta Niemelään:
”Ehdotan vuoden sanataideteon tekijäksi kirjailija Reetta Niemelää, joka julkaisi tänä vuonna kirjan Tikkumäen talli (Otava) ja kehitti kirjan ympärille laajaa ja kekseliästä
interaktiivista toimintaa ( messuosastot Turun ja Helsingin kirjamessuilla, nettiklubit,
kouluvierailut yms).”

9. Linda Bondestamin kuvitusnäyttely ja näyttelyn taustalla työskennelleet Anna Anttonen ja Kati Inkala:
”Linda Bondestamin kuvituksiin pohjautuva Mainio herra Iloinen ja ystävät -näyttely
tuo esille laadukasta lastenkirjallisuutta ja kutsuu suomenruotsalaisten
tekijöiden kautta kaksikielisen Suomen kaikki lapset ja nuoret nauttimaan
kirjoista, tarinoista, hassuista hahmoista ja mielikuvituksekkaista
kuvituksista! Näyttelyssä on mukana niin suomen- kuin ruotsinkielistäkin
kuvitusta ja taustalle suunnitellut sanataideharjoitukset antavat välineitä
sanataidekasvatuksen toteuttamiseen myös koulujen ja päiväkotien henkilöstölle.”

10. Myös Suomen Kulttuurirahastoa ehdotettiin tunnustuksen saajaksi seuraavanlaisilla perusteilla:
”Suomen kulttuurirahaston tukemana on Oulun ja Haapaveden alueella aloitettu vuonna
2011 päiväkoteihin suuntautuva sanataidekasvatushanke, joka jatkuu keväälle
2012. Hanke sai alkunsa Pohjois-Pohjanmaan maakuntarahaston toimesta. Hankkeen
tavoitteena on tukea päiväkotien kirjallisuus- ja sanataidekasvatusta tuomalla
monitaiteisia kirjallisuuden käsittelytapoja ja monipuolisia saduttamistapoja
päiväkodin arkeen. Suomen kulttuurirahaston ansiota sanataidekasvatus tavoittaa
satojen lasten ja arjen! Samalla laaja joukko päiväkodin henkilökuntaa saa
työkaluja sanataidekasvatuksen toteuttamiseen työssään.”