torstai 12. huhtikuuta 2012

Kevätkokous Oulussa 12.5.2012

Tervetuloa Suomen sanataideopetuksen seuran kevätkokoukseen!

Paikka: Oulu, kulttuurikeskus Valve (Hallituskatu 7)
Aika: lauantai 12.5. klo 18-19

ESITYSLISTA:

1§ Kokouksen avaaminen

2§ Kokouksen järjestäytyminen
2.1. Valitaan kokoukselle sihteeri
2.2. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina

3§. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

5§. Esitetään vuoden 2011 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6§. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
   
7§. Muut esille tulevat asiat

8§. Kokouksen päättäminen