keskiviikko 25. helmikuuta 2015

Vantaan sanataidekoulun juhlaseminaari 20.3.

Demo-opetusleiri sanataideohjaajille ja kirjavinkkareille 29.6.-30.6.

Leirin ohjaajana kirjavinkkauksen kantaäitee Marja-Leena Mäkelä.
29.6. klo 10-16 kirjavinkkausta, sanataiteen teoriaa ja harjoituksia.
30.6. klo 10-16 alkava Kirjaseikkailuleiri toimii demo-opetuksena. 
Konkreettista työssäoppimista ideoinnin, käytännön tekemisen, harjoitusten ja keskustelujen kautta vuorovaikutuksessa lasten kanssa.
Sopii kirjastolaisille/opettajille/ kenelle tahansa, joka on kiinnostunut sanataiteen menetelmistä ja sanataideryhmien vetämisestä. Aikaisempi kokemus ei välttämätön.
Tule hakemaan uusia ideoita työhön ja nauttimaan kesäisestä Taivalkoskesta! Päätalo-viikko jatkuu monipuolisilla tapahtumilla.
Lisätietoa:
Päätalo-instituutti: kati.koivukangas@taivalkoski.fi
Taivalkosken kirjasto: rea.tiirola-tyni@taivalkoski.fi

torstai 12. helmikuuta 2015

Taideekasvatusvaltuuskunnan kannanotto taiteen perusopetuksen merkityksestä ja saatavuudesta

Taiteen perusopetus on kouluajan ulkopuolella tapahtuvaa lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, esittävissä taiteissa (sirkustaide ja teatteritaide), visuaalisissa taiteissa (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö) ja sanataiteessa. Oppilaitoksia on 393 ja niissä oppilaita 126.000.

Taiteen perusopetuksen merkitys
Taiteen perusopetus johdattaa lapsen ja nuoren taiteen tekemiseen ja siitä nauttimiseen. Sillä tuetaan lapsen ja nuoren hyvinvointia, kasvua ja kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa myös itsetuntoa, luo sosiaalisia suhteita ja antaa taitoja ja valmiuksia, joilla on suuri merkitys myöhemmin työelämässä ja oman elämän hallinnassa.

Taiteen perusopetuksen valtakunnallinen saatavuus
Laadukkaan ja korkeatasoisen eri taiteenalojen taidekasvatuksen tulee olla jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Taiteen perusopetuksen saatavuus on erittäin epätasaisesti jakautunutta taiteenalakohtaisesti ja maan eri osissa. Siksi taiteen perusopetuksen saavutettavuus on turvattava yhdenvertaisesti kaikille lapsille ja nuorille eri taiteenaloilla koko maassa. Pidämme erittäin tärkeänä, että taiteen perusopetuksen saatavuutta edistetään sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosverkkoa kehitetään, kuten hallitusohjelmassa esitetään. Oppilaitosten toimintaedellytysten turvaamisella kyetään säilyttämään kansainvälisestikin arvostettu ja korkealaatuinen taiteen perusopetus hyvinvointia ja Suomen kilpailukykyä vahvistavana tekijänä myös tulevaisuudessa.

Helsingissä 14.1.2015 Taidekasvatusvaltuuskunta
Taidekasvatusvaltuuskunta on Taiteen perusopetusliitto TPO:n asettama valtuuskunta, jonka jäseniä ovat emeritusprofessori Antti Hautamäki (pj), professori Pauline von Bonsdorff, taiteen akateemikko Outi Heiskanen, henkilöstöjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson, toiminnanjohtaja Timo Klemettinen, taiteen akateemikko Kirsi Kunnas, taiteen akateemikko Marjo Kuusela, professori Tapio Markkanen, tohtori Kiti Müller, taiteen akateemikko Jorma Panula, puheenjohtaja Pia Poutanen, emeritusprofessori Eero Tarasti, kansanedustaja Eila Tiainen, kansanedustaja Raija Vahasalo ja toiminnanjohtaja Anu Hietala.