sunnuntai 8. maaliskuuta 2015

Tarinoiden maailma -koulutus

Tarinoiden maailma on koulutusviikonloppu sanataideohjaajille, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille, kirjastonhoitajille, päiväkotien henkilökunnalle ja muille sanataiteen opettamisesta kiinnostuneille. Ohjelma muodostuu luennoista, työpajoista ja ryhmäkeskusteluista. Vuoden 2015 Tarinoiden maailma järjestetään valtakunnallisella Lukuviikolla ja erityistä huomiota annetaan lukutaido(i)lle sekä sanataiteen suhteelle eri medioihin. 
Seminaarissa saadaan käytännön vinkkejä sanataiteen opetukseen, keskustellaan ja tavataan eri puolella Suomea työskenteleviä sanataiteen ammattilaisia. Ohjelmassa mm. kirjailijavieraat Paula Noronen ja Aleksi Delikouras. Tuutikki Tolosen työpajassa otetaan Vinski-lehti mukaan opetukseen. RIMLAB-työpajassa kokeillaan laulunsanoitusta kaksikielisessä ryhmässä. Esi- ja alakouluikäisten sanataidemenetelmiin tutustutaan Lilla Ordboet- ja Lastenkirja raollaan –työpajoissa. 
Koulutuspaikka: Annantalon taidekeskus, Annankatu 30, 00100 Helsinki.
Hinta: Koulutuksen hinta Nuoren Voiman Liiton tai Suomen sanataideopetuksen seuran jäsenille on 40 €, muille 60 €. Hintaan sisältyy lounas ja kahvi molempina päivinä. 
Ilmoittautuminen http://www.nuorenvoimanliitto.fi/kirjoittajakoulutus/intensiivikurssit/tarinoiden+maailma/
Ilmoittauduthan 15.4. mennessä!
Lisätiedot: Laura Laitinen, laura.laitinen(at)nuorenvoimanliitto.fi, 044 303 7819
Koulutuksen järjestävät Nuoren Voiman Liitto, Suomen sanataideopetuksen seura, Lukukeskus, Sydkustens Ordkonstskola ja Vantaan sanataidekoulu, yhteistyössä Annantalon taidekeskuksen kanssa.

OHJELMA

Lauantai 25.4.2015
11.00 Suomen sanataideopetuksen seura: seminaarin avaus ja ohjelman esittely
11.15–12 Lastenkirjailija Paula Norosta haastattelee Suomen sanataideopetuksen seuran puheenjohtaja Riikka Linjama
12.00 Julkistus: Vuoden sanataideteko
12.30–13.30 Lounas
13.30–15.30 Työpajat – kukin osallistuja valitsee yhden, johon ilmoittautuu:
1.) Tuutikki Tolonen: Vinski innostaa tekemään. Lasten kirjallisuuslehti koululuokassa ja sanataideryhmässä.
2.) Petter Korkman / RIMLAB: Biisintekoa på båda inhemska språket
3.) Maami Snellman: Lastenkirja raollaan – kirjallisuuslähtöisen sanataideopetuksen menetelmiä varhaiskasvatukseen sekä alkuopetukseen.
15.30–16 Lauantain yhteenveto ja kahvit

Sunnuntai 26.4.2015
10.00 Nuoren Voiman Liitto: sunnuntain avaus ja ohjelman esittely
10.15 Kirjailija Aleksi Delikouras kertoo kokemuksistaan lukuintolähettiläänä
10.35–11.45 Paneelikeskustelu: yhteisöllinen kirjoittaminen – Keskustelemassa kirjailija Aleksi Delikouras, läänintaiteilija Karoliina Suoniemi ja lastenkirjailija Tatu Kokko.
11.45 Sanataidekoululaisten puheenvuoro
12.15–13.15 Lounas
13.15–15.15 Työpajat – kukin osallistuja valitsee yhden, johon ilmoittautuu:
1.) Karoliina Suoniemi: Sanataidetta maaseutukoulusta kaupungin klubeille - soveltavan sanataiteen muuttuvat paikat ja teot.
2.) Jenni Hurmerinta: Kuva ja sana.
3.) Paola Fraboni: Lilla Ordboet – matkalaukullinen sanataidetta.
15.15–16 Seminaarin päätös ja kahvit 

TYÖPAJAT

LAUANTAI

Tuutikki Tolonen: Vinski innostaa tekemään. Lasten kirjallisuuslehti koululuokassa ja sanataideryhmässä. Vinski on 7-12-vuotiaille tarkoitettu kirjallisuuslehti, joka haluaa innostaa lukemaan, kirjoittamaan, piirtämään ja ajattelemaan. Jokaisessa numerossa on tehtäviä ja ideoita, joita voi hyödyntää sellaisenaan koululuokissa ja sanataideryhmissä. Vinski tarjoaa myös mahdollisuuksia osallistua lehden tekemiseen, ja Vinski tekeekin paljon yhteistyötä mm koululuokkien kanssa.  Työpajassa Vinskin vastaava toimittaja, lastenkirjailija ja sanataideopettaja Tuutikki Tolonen kertoo Vinskistä ja sen käyttämisestä koululuokissa ja sanataideryhmissä.
Petter Korkman / RIMLAB: Biisintekoa på båda inhemska språket. RIMLAB on biisinkirjoitustyöpaja, jossa kaikki kielet käyvät. Monikielielinen RIMLAB-työpajatoiminta on käynnistynyt toimintakeskus Hapessa syksyllä 2014. Tarinoiden maailman biisinkirjoitustyöpaja kutsuu sekä äidinkielenään suomea että ruotsia puhuvia osallistumaan! Ennakkotietoja musiikin tekemisestä ei tarvita. Petter Korkman on lauluntekijä, yhteiskuntafilosofian dosentti ja RIMLAB-toiminnan koordinaattori. 
Maami Snellman: Lastenkirja raollaan – kirjallisuuslähtöisen sanataideopetuksen menetelmiä varhaiskasvatukseen sekä alkuopetukseen. Työpajassa osallistujat saavat tutustua kirjallisuuslähtöiseen sanataidekasvatukseen sekä itse kokeillen perehtyä sanataiteen menetelmiin. Työpaja perustuu Vantaan sanataidekoulun vastaavan opettajan menetelmäoppaaseen Lastenkirja raollaan –avaa ovet sadulle sekä Maami Snellmanin, Eppu Nuotion sekä Sanna Pelliccionin Maami Mustikka –satuja ja satutehtäviä kuvakirjaan.
SUNNUNTAI

Karoliina Suoniemi: Sanataidetta maaseutukoulusta kaupungin klubeille - soveltavan sanataiteen muuttuvat paikat ja teot. Työpajassa pohditaan soveltavan sanataiteen ilmaisumuotoja eri paikoissa. Miten eri metodit taipuvat käyttöön eri-ikäisten kanssa tai erilaisessa yhteisössä? Karoliina Suoniemi on sanataideopettaja ja soveltavan sanataiteen läänintaiteilija Satakunnassa.
Jenni Hurmerinta: Kuva ja sana. Kuva ja sana -työpaja johdattelee kuvien ja kielen kohtaamispaikalle. Työpajassa harjoitellaan visuaalisen kulttuurin havainnointia, kuvanlukutaitoa sekä kuvien sanallistamista. Katsomalla ja kirjoittamalla tutkimme, miten teksti voi syntyä ja kehittyä visuaalisista lähtökohdista käsin. Osallistujat tarvitsevat mukaansa kynän, paperia ja avoimen katseen. Jenni Hurmerinta on sanataideopettaja ja Lumooja-lehden päätoimittaja.
Paola Fraboni: Lilla Ordboet. Lilla Ordboet består av fyra kappsäckar som innehåller kreativa ordkonstmetoder som inspirerar barnen att fantisera, berätta, skriva och läsa. En kappsäck kan beställas till en skola och innehåller olika kreativa material, föremål och övningar samt ett handledningsmaterial för läraren som på egen hand använder metoderna med sina elever. I Lilla Ordboet finns metoder där olika former av berättande gestaltas; det skrivna ordet, muntligt berättande, dramatiskt berättande samt tvärkonstnärligt berättande. Lilla Ordboet betonar det lekfulla och lustfyllda i språket. Paola Fraboni arbetar som ordkonstlädare på Sydkustens ordkonstskola.

Työpajassa tutustutaan Lilla Ordboet -materiaaleihin ja harjoituksiin. Lilla Ordboet (eli Pieni sanojen sija) koostuu neljästä matkalaukusta, joiden sisältöön liittyy sanataidemenetelmiä lasten mielikuvituksen, kertomisen, kirjoittamisen ja lukemisen tukemiseksi. Matkalaukku sisältää luovaa työskentelyä tukevaa materiaalia, joka voidaan viedä kouluun ja jossa opettajalle jaettavien tehtävien ja ohajusmateriaalien avulla opettaja voi työskennellä oppilaidensa kanssa itsenäisesti. Lilla Orboet pitää sisällään metodeja erilaisiin kirjallisiin ja suullisiin tarinakerronnan muotoihin. Menetelmällä nostetaan esiin kielen leikkisyyttä ja lystikkyyttä. Työpajan ohjaaja puhuu ruotsia mutta osallistujat voivat puhua suomea. Paola Fraboni on Sydksutens ordkonstskolan sanataideopettaja.