tiistai 1. syyskuuta 2020

 

Kirjalitta-festivaali järjestää kirjoituskilpailun sanataiteen harrastajille


Lastenkirja- ja sanataidefestivaali Kirjalitta kutsuu kaikki Suomen sanataidekoulut, sanataiteen perusopetuksen oppilaat ja muut 7–18-vuotiaat sanataideharrastajat osallistumaan Taikuuden varjolla -kirjoituskilpailuun. Kilpailun teemana on taikuus, ja kilpailuaika on 1.-30.9.2020.

Kilpailun tuottavat Kirjalitta-festivaali, Suomen sanataideopetuksen seura ja Taiteen edistämiskeskus. 

Lue kilpailuohjeet festivaalin kotisivuilta!

 



tiistai 14. huhtikuuta 2020

Iltasatuperinne Aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen

luetteloon


Suomen sanataideopetuksen seura oli viime vuonna mukana yhteisessä aloitteessa Lukukeskuksen ja Lastenkirjainstituutin kanssa iltasatuperinteen lisäämiseksi Aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon. Nyt iltasatuperinne tuli siis valituksi.

Uusia kohteita listalle valittiin yhteensä 12, ja ne julkistettiin 9.4.2020. Lisätietoja aiheesta löytyy Museoviraston Aineettoman kulttuuriperinnön sivustolta.



Iltasatuja luetaan suomalaisissa perheissä valtakunnallisesti riippumatta maantieteellisestä sijainnista tai yhteiskuntaluokasta. Satuja luetaan pääosin alle kouluikäisille lapsille, mutta myös jo itse lukemaan oppineille koululaisille. Ääneen lukeminen ei rajoitu vain iltasatuihin, vaan ääneen voidaan lukea esimerkiksi päiväunille rauhoituttaessa tai muuten keskellä päivää. Satuja lukevat sekä vanhemmat että isovanhemmat, vanhemmat sisarukset tai muut lasten kanssa aikaa viettävät aikuiset. Neuvolat, kirjastot ja lukemisen parissa työskentelevät järjestöt tukevat perinnettä. Iltasadun lukemisen voi ajatella olevan jokaisen lapsen perusoikeus



Lue lisää täältä:

perjantai 3. huhtikuuta 2020

Opetushallitus on julkaissut selvityksen taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2019-20


Raportissa on selvitetty ajankohtaista tietoa taiteen perusopetuksen järjestämisestä syksyllä 2019. Selvityksessä kerättiin perustietoa taiteen perusopetuksen oppilaitoksista, kansallisesta tilanteesta ja osin myös kehityksestä suhteessa aiemmin toteutettujen selvityksien tuloksiin. Selvityksen tulokset pohjautuvat syksyllä 2019 toteutettuun kyselyyn, joka suunnattiin kaikille tiedossa olleille taiteen perusopetusta tarjoaville oppilaitoksille.

Raportista käy ilmi, että sanataide on edelleen pienimpien taiteenalojen joukossa sekä harrastaja- että oppilaitosmäärissä. Suurin osa sanataidetta yleisen oppimäärän mukaan harrastavista lapsista ja nuorista löytyy Uudeltamaalta (72,2%). Sanataiteen tpo toteutuu yhteensä kuudessa maakunnassa.

Raportti on ladattavissa Opetushallituksen sivuilta osoitteessa:
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/taiteen-perusopetus-2020.

Taiteen perusopetus 2020

perjantai 20. maaliskuuta 2020

VUODEN SANATAIDETEKO 2019 on valittu!


Vuoden sanataidetekona 2019 palkitaan teos Sanataidetta on! Työtavat, tekijät ja teoria. Teoksen ovat toimittaneet Nora Ekström, Emma Puikkonen ja Karoliina Suoniemi, ja sen on julkaissut Kirjan talo ry - Bokens hus ry.
 
Teos on erinomainen aloitus julkaistun, sanataiteeseen keskittyvän tutkimuksen suuntaan. Se tallentaa onnistuneesti olemassaolevaa taidepedagogista työtä ja työskentelytapoja, ja on tärkeä tuki sanataiteen korkeakouluopetuksen resurssiksi.
 
Teoksen artikkelit ovat ajan hermolla myös luku- ja kirjoitustaitoon liittyvässä keskustelussa. Näin teos osaltaan tukee sanataiteen vaikuttamistyötä ja sanataiteen merkityksen kasvattamista osana suomalaista koulutusjärjestelmää.

Palkinto on 500 euroa. Tekijät lahjoittavat palkintosumman sanataiteen opettajan korkeakoulututkinnon käynnistämiseen liittyvään selvitystyöhön.

Suomen sanataideopetuksen seuran hallitus




perjantai 17. tammikuuta 2020

Vuoden 2019 sanataideteko haussa

Etsitään vuoden 2019 sanataidetekoa! Tiedätkö tärkeän tapahtuman, teon tai pitkäaikaisen puurtajan tai kokonaisen yhteisön, joka on ollut erityisen toimelias sanataiteen edistämisessä vuonna 2019? Lähetä oma ehdotuksesi perusteluineen 14.2.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen posti@sanataide.fi. Tunnustus on 500 euroa sekä tietenkin julkisuutta. Palkinnonsaaja julkistetaan sanataideviikolla, 16.-22.3.2020.


Suomen sanataideopetuksen seuran hallitus


Föreningen för ordkonstundervisning i Finland söker årets ordkonstgärning! 


Finns det något ordkonstevenemang, någon ordkonstnär eller aktör som du tycker har varit speciellt aktiv för att främja ordkonsten under året 2019? Skicka in ditt eget förslag med motivering senast den 14.2.2020 till posti@sanataide.fi. Årets ordkonstgärning belönas med 500 euro och publicitet. Pristagaren tillkännages under ordkonstveckan, 16.-22.3.2020.

Styrelsen, Föreningen för ordkonstundervisning i Finland

Vuoden sanataideteot / Årets ordkonstgärningar 2009-2019:

2009 Sanasampo-hanke Etelä-Karjalassa
2010 Jyväskylän kanslaisopiston sanataidekoulu
2011 Lastenkirjailija Reetta Niemelä sanataidetyöpajasta "Aurinkoon katsoja" 
2012 Sanaratas Ry:n Mummolan loruportti-hanke
2013 Sanataidekoulu Aapeli
2014 Pro Lastenkirjallisuus - Pro Barnlitteratur ry:n Tarinoiden puisto-hanke
2015 (palkintoa ei jaeuttu)
2016 Aulikki Rundgrenin elämäntyö sanataidekasvatuksen edistämiseksi
2017 Lastenkirja- ja sanataidefestivaali Kirjalitta
2018 Sanataideopettaja Lotta Sanhaie, Sydkustens ordkonstskola