tiistai 14. huhtikuuta 2020

Iltasatuperinne Aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen

luetteloon


Suomen sanataideopetuksen seura oli viime vuonna mukana yhteisessä aloitteessa Lukukeskuksen ja Lastenkirjainstituutin kanssa iltasatuperinteen lisäämiseksi Aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon. Nyt iltasatuperinne tuli siis valituksi.

Uusia kohteita listalle valittiin yhteensä 12, ja ne julkistettiin 9.4.2020. Lisätietoja aiheesta löytyy Museoviraston Aineettoman kulttuuriperinnön sivustolta.Iltasatuja luetaan suomalaisissa perheissä valtakunnallisesti riippumatta maantieteellisestä sijainnista tai yhteiskuntaluokasta. Satuja luetaan pääosin alle kouluikäisille lapsille, mutta myös jo itse lukemaan oppineille koululaisille. Ääneen lukeminen ei rajoitu vain iltasatuihin, vaan ääneen voidaan lukea esimerkiksi päiväunille rauhoituttaessa tai muuten keskellä päivää. Satuja lukevat sekä vanhemmat että isovanhemmat, vanhemmat sisarukset tai muut lasten kanssa aikaa viettävät aikuiset. Neuvolat, kirjastot ja lukemisen parissa työskentelevät järjestöt tukevat perinnettä. Iltasadun lukemisen voi ajatella olevan jokaisen lapsen perusoikeusLue lisää täältä:

perjantai 3. huhtikuuta 2020

Opetushallitus on julkaissut selvityksen taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2019-20


Raportissa on selvitetty ajankohtaista tietoa taiteen perusopetuksen järjestämisestä syksyllä 2019. Selvityksessä kerättiin perustietoa taiteen perusopetuksen oppilaitoksista, kansallisesta tilanteesta ja osin myös kehityksestä suhteessa aiemmin toteutettujen selvityksien tuloksiin. Selvityksen tulokset pohjautuvat syksyllä 2019 toteutettuun kyselyyn, joka suunnattiin kaikille tiedossa olleille taiteen perusopetusta tarjoaville oppilaitoksille.

Raportista käy ilmi, että sanataide on edelleen pienimpien taiteenalojen joukossa sekä harrastaja- että oppilaitosmäärissä. Suurin osa sanataidetta yleisen oppimäärän mukaan harrastavista lapsista ja nuorista löytyy Uudeltamaalta (72,2%). Sanataiteen tpo toteutuu yhteensä kuudessa maakunnassa.

Raportti on ladattavissa Opetushallituksen sivuilta osoitteessa:
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/taiteen-perusopetus-2020.

Taiteen perusopetus 2020